Cơm set
80,000 ₫
Cơm nắm nướng
60,000 ₫
Cơm nắm
60,000 ₫
Cơm lươn
230,000 ₫
Cơm hải sản tổng hợp
300,000 ₫
Cơm cà ri
140,000 ₫
Cơm cá ngừ
280,000 ₫
Cơm cá cam
280,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.