Cơm sushi hải sản tổng hợp
295,000 ₫
Cơm sushi cá ngừ
238,000 ₫
Cơm sushi cá cam
268,000 ₫
Cơm set
60,000 ₫
Cơm nắm nướng
40,000 ₫
Cơm nắm
40,000 ₫
Cơm lươn
230,000 ₫
Cơm cà ri
140,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.