Sườn bò Mỹ tách xương
190,000 ₫
Suất thịt nướng tổng hợp GINZA set gia đình
700,000 ₫
Set ưu đãi
640,000 ₫
Set thượng hạng 02 người
780,000 ₫
Set thịt bò hải sản
720,000 ₫
Set cao cấp 02 người
700,000 ₫
Rau tổng hợp nướng
70,000 ₫
Nạc bụng bò Mỹ
145,000 ₫
Má lợn
80,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.