Xúc xích
70,000 ₫
Tôm nướng
100,000 ₫
Thịt thăn bò Mỹ
140,000 ₫
Thịt nạc bụng bò Nhật cao cấp
480,000 ₫
Thăn bò Nhật thượng hạng
770,000 ₫
Súp sườn bò cay
135,000 ₫
Súp hải sản cay
135,000 ₫
Sườn bò Nhật thượng hạng
770,000 ₫
Sườn bò Nhật cao cấp
550,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.