Cá hokke một nắng nướng
212,000 ₫
Cá hồi áp chảo bơ
148,000 ₫
Ba chỉ hun khói cuốn măng tây
78,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.