Cải bó xôi
60,000 ₫
Cá tuyết nướng sốt miso
250,000 ₫
Cá trứng nướng muối
60,000 ₫
Cá thu đao nướng muối
100,000 ₫
Cá saba nướng muối
250,000 ₫
Cá saba kho
180,000 ₫
Cá hokke một nắng nướng
300,000 ₫
Cá hồi áp chảo bơ
180,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.