Dưa chuột rong biển dầm dấm
58,000 ₫
Đậu phụ tươi
55,000 ₫
Đậu nành lông
58,000 ₫
Cải bó xôi
58,000 ₫
Cá tuyết nướng sốt miso
288,000 ₫
Cá trứng nướng muối
63,000 ₫
Cá thu đao nướng muối
98,000 ₫
Cá saba nướng muối
166,000 ₫
Cá saba kho
166,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.