Sashimi mực
150,000 ₫
Sashimi cá trích ép trứng
160,000 ₫
Sashimi cá saba ngâm dấm
200,000 ₫
Sashimi cá ngừ Nhật
250,000 ₫
Sashimi cá hồi
140,000 ₫
Sashimi cá cam Nhật
250,000 ₫
Sashimi cá bơn Nhật
250,000 ₫
Sashimi bụng cá ngừ Nhật
580,000 ₫
Sashimi bụng cá hồi
200,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.