Sashimi tổng hợp đặc biệt B 3 người
820,000 ₫
Sashimi tổng hợp đặc biệt A 3 người
910,000 ₫
Sashimi tổng hợp đặc biệt A (03 người)
850,000 ₫
Sashimi tổng hợp đặc biệt A ( 02 người)
590,000 ₫
Sashimi tổng hợp B (03 người)
700,000 ₫
Sashimi tổng hợp B ( 02 người)
450,000 ₫
Sashimi tôm ngọt
168,000 ₫
Sashimi nạm cá ngừ Nhật
410,000 ₫
Sashimi mực
150,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.