Sashimi tổng hợp đặc biệt A (03 người)
850,000 ₫
Sashimi tổng hợp đặc biệt A ( 02 người)
590,000 ₫
Sashimi tổng hợp B (03 người)
700,000 ₫
Sashimi tổng hợp B ( 02 người)
450,000 ₫
Sashimi tổng hợp B ( 01 người)
320,000 ₫
Sashimi tổng hợp A ( 01 người)
290,000 ₫
Sashimi tôm ngọt
170,000 ₫
Sashimi sò điệp
160,000 ₫
Sashimi nạm cá ngừ Nhật
480,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.