Sushi cá ngừ
110,000 ₫
Sushi cá hồi
58,000 ₫
Sushi cá cam
98,000 ₫
Sushi bụng cá ngừ
180,000 ₫
Cơm cuốn hải sản
148,000 ₫
Cơm cuộn california
152,000 ₫
Cơm cuộn cá trích ép trứng
58,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.