Sushi cá ngừ
115,000 ₫
Sushi cá hồi
60,000 ₫
Sushi cá cam
100,000 ₫
Sushi bụng cá ngừ
180,000 ₫
Cơm cuộn sò đỏ
100,000 ₫
Cơm cuốn hải sản
120,000 ₫
Cơm cuộn california
160,000 ₫
Cơm cuộn cá trích ép trứng
60,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.