Sushi mực
60,000 ₫
Sushi lươn ép khuôn
368,000 ₫
Sushi lươn
68,000 ₫
Sushi cuốn nạm cá ngừ
248,000 ₫
Sushi cuốn dưa chuột
49,000 ₫
Sushi cuốn cá ngừ
120,000 ₫
Sushi cuốn cá hồi
60,000 ₫
Sushi cá saba ngâm dấm
66,000 ₫
Sushi cá ngừ tổng hợp
486,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.