Sushi mực
60,000 ₫
Sushi lươn ép khuôn
360,000 ₫
Sushi lươn
80,000 ₫
Sushi cuốn nạm cá ngừ
180,000 ₫
Sushi cuốn dưa chuột
50,000 ₫
Sushi cuốn cá ngừ
120,000 ₫
Sushi cuốn cá hồi
80,000 ₫
Sushi cá saba ngâm dấm
80,000 ₫
Sushi cá ngừ tổng hợp
450,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.