Sushi trứng cá hồi
100,000 ₫
Sushi tổng hợp Ginza
362,000 ₫
Sushi tổng hợp đặc biệt B
466,000 ₫
Sushi tổng hợp A
598,000 ₫
Sushi tôm luộc
60,000 ₫
Sushi sò đỏ
72,000 ₫
Sushi saba ép khuôn
220,000 ₫
Sushi nạm cá ngừ và hành
248,000 ₫
Sushi nạm cá ngừ
156,000 ₫
Copyright 2019 Ginza restaurant, All rights reserved.