Sushi trứng cua
60,000 ₫
Sushi trứng cá hồi
100,000 ₫
Sushi tổng hợp Ginza
380,000 ₫
Sushi tổng hợp đặc biệt B
650,000 ₫
Sushi tổng hợp A
500,000 ₫
Sushi tôm luộc
60,000 ₫
Sushi saba ép khuôn
220,000 ₫
Sushi nạm cá ngừ và hành
160,000 ₫
Sushi nạm cá ngừ
160,000 ₫
Copyright 2018 Ginza restaurant, All rights reserved.